Těžební průmysl

Na této stránce najdete stroje a zařízení pro těžební průmysl. Zbýváme se prodejem především výkonných drtičů, dopravníků a třídičů. Máme zkušenosti s instalacemi speciálních technologií od renomovaných výrobců, jako jsou GUNDLACH, Pennsylvania Crusher Corporation, HEIN-LEHMAN a dalších. Na této stránce najdete aktuální nabídku použitých, plně repasovaných strojů a zařízení.

Min. rozmer: 280 x 280
Min. rozmer: 115 x 115 Min. rozmer: 115 x 115 Min. rozmer: 115 x 115 Min. rozmer: 115 x 115 Min. rozmer: 115 x 115 Min. rozmer: 115 x 115 Min. rozmer: 115 x 115 Min. rozmer: 115 x 115 Min. rozmer: 115 x 115 Min. rozmer: 115 x 115 Min. rozmer: 115 x 115

GUNDLACH CAGE PAKTOR CP50

klecový mlýn impaktního typu

CAGE PAKTOR Gundlach je Cage-Mill impaktního typu. Princip činnosti spočívá v tom, že částice s určitou hmotou a setrvačností naráží na desku o určité rychlosti. Odsud pak plyne, že čím rychleji se budou klece otáčet, tím větší nárazová síla bude vyvíjena a tím více bude docházet ke zmenšování velikosti. Cage Paktor používá jednu, nebo dvě klece, které se otáčejí v opačných směrech. Každá klec má buď jednu nebo dvě řady narážecích desek v závislosti na aplikaci drcení.
Číslo modelu CAGE-PAKTORU indikuje, kolik řad narážecích desek daná jednotka má. Drcený materiál je vnitřně přiváděn ke středové části rotační klece. Materiál pak naráží směrem ven do hlavní skříně. U většiny aplikací se obě klece otáčejí stejnou rychlostí. Klece se však mohou otáčet různými rychlostmi, bude-li to aplikace vyžadovat.
Úpravou rychlosti otáčení klecí možné účinně upravovat frakční křivku výstupní frakce drceného materiálu. Ideálním řešením je použití frekvenčního měniče, nebo je možne regulovat rychlosti otáčení klecí pomocí výměny velikosti řemenic.
Nabízený drtič má certifikaci ATEX.

PDFPDFPDF 1.000.000,- Kč
               
               
               
               
               
               


Zpět do katalogu